Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies w sklepie internetowym www.sagi.net.pl

Niniejszy dokument dot. gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dot. Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego www.sagi.net.pl (dalej „Sklep”).

Przedsiębiorstwo Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 84-300 Lębork, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 841-172-28-45, REGON: 380261341. (dalej „Administrator”) szanuje prawo do prywatności Użytkowników Sklepu, a w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych, a także stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapobiegnięcie ingerencji w prywatność Użytkowników Sklepu przez osoby trzecie. Działania Administratora mają na celu zagwarantowanie Użytkownikowi Serwisu poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

Korzystanie ze Sklepu realizowane jest za pomocą protokołu SSL, który znacznie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Uwaga: w ramach Sklepu mogą zostać umieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych lub też podczas korzystania ze Sklepu możliwe jest umieszczanie w Państwa urządzeniu plików Cookies pochodzące od innych podmiotów w celu umożliwienia Państwu skorzystanie z funkcjonalności Sklepu zintegrowanych z serwisami tych podmiotów. Każdy z tych podmiotów określa zasady korzystania z plików Cookies we własnej polityce prywatności, w związku z czym Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez nich politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Zaleca się, aby przez skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne podmioty zapoznać się z dokumentem polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies tychże podmiotów.

Słownik pojęć:

 • cookies - jest to niewielkie informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się tego komputera z serwerem. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 • logi systemowe - informacje, jakie przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu (może to być np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie z serwerem;
 • adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu;
 • protokół SSL - standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest szyfrowana, dzięki czemu jest ona znacznie bardziej bezpieczna w stosunku do zwykłej transmisji.

1.     Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 84-300 Lębork, podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 841-172-28-45, REGON: 380261341. (dalej „Administrator”)

2.     Gromadzenie danych

W zakresie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL oraz mogą dotyczyć (jeśli to możliwe):

 • adresu IP urządzenia użytkownika;
 • nazwy urządzenia użytkownika;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania;
 • kodu odpowiedzi;
 • liczby danych wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika strony (tzw. referer link);
 • informacji o przeglądarce użytkownika;
 • informacji o błędach podczas transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze stron Sklepu.

Serwery nie zbierają automatycznie żadnych danych za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Dane zgromadzone w sposób automatyczny wykorzystywane są m.in. do zarządzania Sklepem, identyfikacji ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa a także badań dot. zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Sklepu, a także celach statystycznych.

Użytkownik w zakresie korzystania ze Sklepu może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych tj. m.in.: imię, adres poczty elektronicznej (e-mail), a także treść wiadomości kontaktowej.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania może nie być możliwe korzystanie ze Sklepu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zapytania dot. produktu)

3.     Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane przez serwery Sklepu dane dot. Użytkowników mogą zostać wykorzystane w celu dostosowania zawartości Sklepu do potrzeb Użytkownika, a także w celu udzielania odpowiedzi skierowanie z wykorzystaniem formularzy kontaktowych znajdujących się na stronach Sklepu.

Zgormadzone przez serwery Sklepu dane dot. Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowych lub do państw trzecich. Dane te mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.

Dane osobowe dot. Użytkownika zebrane za pośrednictwem formularzy, na które wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zadania.

Uprawnienia użytkownika w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

4.     Wykorzystanie plików Cookies

Sklep zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawa telekomunikacyjnego korzysta z plików Cookies, które wykorzystywane są w celach tj.:

 • ułatwienie użytkownikom korzystania ze Sklepu podczas jego przeglądania;
 • późniejsze skojarzenie Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Sklepu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenie statystyk pozwalających zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności, struktur oraz zawartości;
 • dostosowanie zawartości Sklepu do określonych przez Użytkownika preferencji, a także optymalizacji korzystania ze Sklepu, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika

W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron Sklepu;
 • niezbędne – umożliwiające skorzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu;
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie określonych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika;
 • własne – zamieszczane przez Sklep;
 • zewnętrzne – pochodzące z witryn zewnętrznych, innych niż Sklep.

Informacje pozyskane dzięki wykorzystaniu plików Cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu oraz nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Zakres informacji zbieranych poprzez pliki Cookies zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są przez nią udostępnianie i/lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Zaleca się zapoznanie się z treścią „pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest wyłączenie obsługi plików Cookies w ustawieniach przeglądarki, jednakże może to utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Witryna stworzona na platformie