Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.sagi.net.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sagi.net.pl (dalej jako: „Firma”), prowadzony jest przez: Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 84-300 Lębork, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 841-172-28-45, REGON: 380261341.

1.     Postanowienia ogólne

Firma prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Informacje na temat towarów Firma zamieszcza na stronie internetowej www.sagi.net.pl

2.     Zasady składania i realizacji zamówień

Zamówienia na towary oferowane przez Firmę na stronie internetowej www.sagi.net.pl przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sagi.net.pl

Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać przez całą dobę, przez cały rok.

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.sagi.net.pl niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji oraz zalogowanie się lub w przypadku zakupów bez rejestracji – wypełnienie formularza przeznaczonego dla zakupów bez rejestracji.

Klient składając zamówienie w Firmie za pośrednictwem strony internetowej www.sagi.net.pl składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów, akceptuje niniejszy regulamin oraz politykę prywatności, czym zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 Po przeprowadzeniu przez Firmę możliwości realizacji zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Firmę oferty, o której mowa powyżej.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wybrać i podać:

 • rodzaj i ilość zamawianych towarów;
 • sposób dostawy oraz adres dostawy;
 • sposób płatności.

Realizacja zamówień następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – natychmiast po weryfikacji i zatwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Firmę
 • w przypadku zamówień płatnych za pomocą usług płatności elektronicznych – w chwili autoryzacji transakcji.

 Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt mailowy: [email protected].

3.     Ceny towarów

Ceny zamieszczone na stronie www.sagi.net.pl przy oferowanych produktach wyrażane są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek VAT.

Ceny zamieszczone na stronie www.sagi.net.pl przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów transportu.

Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana przy danym towarze na stronie www.sagi.net.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy oraz płatności przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów, a także wycofywania już istniejących z oferty.

Zamówienia złożone przed momentem wejścia w życia zmian ceny będą realizowane na warunkach dotychczasowych.

4.     Dostawa

Towar zamówiony w Firmie dostarczany jest na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firm kurierskich w ciągu okresie od 1 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, autoryzacji płatności lub zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy.

Ilość dni podana powyżej, a także czas wysyłki podany przy danym towarze na stronie internetowej to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania przedmiotu zamówienia do klienta. Czas ten nie uwzględnia czasu faktycznej dostawy przez przewoźnika.

Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki lub zostaje przesłany na adres e-mail podany przez Klienta przy zamówieniu. Dane umieszczone na dowodzie zakupu będą zgodne z danymi podanymi przez Klienta w momencie składania zamówienia.

Możliwe sposoby dostawy oraz ich ceny podane są na stronie koszyka i są ceną ostateczną oraz wiążącą w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5.     Płatność

Płatność za towar może zostać dokonana przez klienta w jeden z następujących sposobów:

 • Przelew tradycyjny: Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie oraz fakturę proforma zawierającą wszelkie dane niezbędne do dokonania przelewu. W tytule przelewu klient podaje numer swojego zamówienia lub/i numer faktury proforma. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zamówienie zostaje niezwłocznie przekazane do realizacji. W myśl Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzającej i regulującej zasady mechanizmu podzielonej płatności, zapłaty przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT) mają zastosowanie tylko i wyłącznie do płatności za FAKTURY VAT. Tym samym realizacja płatności za zamówienia/faktury pro forma nie jest podstawą do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 • Za pobraniem: Klient płaci w momencie odbioru paczki od kuriera. Po potwierdzeniu zamówienia zamówienie zostaje niezwłocznie przekazane do realizacji.

Możliwe sposoby płatności oraz ich ceny podane są na stronie koszyka i są ceną ostateczną oraz wiążącą w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Firma zastrzega sobie prawo wyłączania niektórych form płatności w odniesieniu do znajdujących się w koszyku produktów lub liczby oraz wartości zamawianych produktów.

6.     Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (dalej Konsument), może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta):

 • o świadczenie usług, jeżeli Firma wykonała w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Firmy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Firmy;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby Firma przyjechała do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (Jeżeli Firma świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał klient, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartych w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć na adres: Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 84-300 Lębork lub adres e-mail: [email protected] Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowy konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres: Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 84-300 Lębork.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Firmy, poniesione w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Konsument.

W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Firma dokona zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot ceny towaru wraz z kosztami dostarczenia towaru do Konsumenta, o ile zostały one przez niego poniesione nastąpi na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Firmę, Firma nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Klient nie będący konsumentem może zwrócić towar wyłącznie po uzyskaniu zgody od Firmy na odstąpienie od umowy i zwrot towaru, kontaktując się mailowo: [email protected]

Firma nie odbiera przesyłek zwrotnych za pobraniem.

7.     Warunki reklamacji

Firma ma obowiązek dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Firma ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jeżeli Firma nie zgodzi się z tym żądaniem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, co będzie się odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę będą brane następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Firma w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Aby Firma rozpatrzyła reklamację konieczne jest dostarczenie przez Klienta reklamowanych produktów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym Firma wezwie klienta do ich uzupełniania w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.

Przedmiot reklamacji należy odesłać na adres: Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 84-300 Lębork. W przypadku uzasadnionej reklamacji Firma zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Firma naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy, lub jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Klienta, Klient ma możliwość z alternatywnych metod rozstrzygania sportów, takich jak zwrócenie się o interwencje do neutralnej strony tj. rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator lub rzecznik praw.

8.     Warunki gwarancji

W przypadku produktów, na które producent, dystrybutor lub Firma udzieliła gwarancję, Klient może reklamować produkty posiadające wady:

 • Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta, a Firma jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Firmy;
 • Korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

9.     Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych znajduje się TUTAJ

10.  Postanowienia końcowe

Towary prezentowane na stronach Firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2019r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Wszelkie zmiany stają się skuteczne w terminie przez Firmę, jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty opublikowania zmiany.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są̨ realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik numer 1 do regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Witryna stworzona na platformie