Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

W związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane uzyskaliśmy otrzymując od Państwa zapytanie poprzez wiadomość email lub kontakt telefoniczny z Państwa strony, lub zamówienie, które zostało złożone w naszym sklepie, za które serdecznie dziękujemy. Państwa dane mogły nam zostać przekazane w celu zawarcia umowy kupna/sprzedaży. Przekazaliśmy je również wybranej firmie transportowej lub naszym dostawcom, jeśli dostawa odbywa się z ich magazynów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej nazwany administratorem) jest:

Sagi Patryk Sagała, ul. Krzywoustego 1 lok. 6, 84-300 Lębork NIP: 841-172-28-45

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od tego, na się Państwo zdecydowali, może to być:

         zawarcie i realizacja umowy (kupna, sprzedaży czy świadczenia usług w tym drogą elektroniczną);

         zakładanie i zarządzanie Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienie jego/ich należytej obsługi, w tym transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych;

         obsługa reklamacji;

         obsługa zgłoszeń kierowanych do nas (np. poprzez formularz kontaktowy);

         kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

         prowadzenie analiz statystycznych;

         marketing bezpośredni;

         badanie Państwa satysfakcji z naszych usług;

         przetwarzanie Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (wymóg przepisów prawa).

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH:

         umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         umowa sprzedaży, umowa świadczenia usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

         Państwa zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

         nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         nasz prawnie uzasadniony interes, przez okres dłuższy niż jest to niezbędne lecz służące wyłączne do celów archiwalnych i statystycznych jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (art. 5 i 6 RODO);

SKUTEK NIEPODANIA DANYCH:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

         brak możliwości dokonania zakupu/sprzedaży;

         brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez administratora;

         brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez administratora;

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:

Możliwość cofnięcia zgody istnieje w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE:

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Państwa potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Państwa dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

         przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych osobowych;

         dane nie będą przechowywane do celów archiwalnych lub statystycznych;

         ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;

         cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli była ona jego podstawą, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki techniczne oraz organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA:

Przysługuje Państwu prawo żądania:

         dostępu do Państwa danych osobowych;

         sprostowania Państwa danych osobowych;

         usunięcia Państwa danych osobowych;

         ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

         żądania przeniesienia Państwa danych do innego administratora;

         zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych;

z przyczyn  takich jak:

         przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów;

         przetwarzane danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prosimy o kontakt jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw (kontakt do administratora poniżej). Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH / USŁUGI ZEWNĘTRZNE:

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Państwa danych osobowych:

         organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane;

         dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;

         podmioty realizujące dostawę towarów;

         podmioty zapewniające usługi hostingu oraz usługi poczty elektronicznej;

         osoby i podmioty współpracujące z nami, wspierające naszą bieżącą działalność.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza Unii Europejskiej.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

Jeśli pragną Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, lub zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail:[email protected]

 

Witryna stworzona na platformie